Publicaciones

Advanced search

@MISC{ajuan05a-sem,
 author    = {Alfons Juan},
 title    = {Text classification},
 year     = {2005},
 note     = {Institut Tecnològic d'Informàtica},
}