Publications

Advanced search

@PHDTHESIS{Pastor07,
 author  = {Moisés Pastor-i-Gadea},
 title   = {Aportaciones al reconocimiento automático de texto manuscrito},
 school  = {Dep. de Sistemes Informàtics i Computació},
 year    = {2007},
 note    = {Advisors: E. Vidal and A.H. Tosselli},
}